Toiminta

Päiväkotiin tuleminen ja

päiväkodista lähteminen

Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisesti päiväkotiin tuotaessa ja sieltä haettaessa. Pyrimme vanhempien ja henkilökunnan väliseen mutkattomaan ja avoimeen vuorovaikutukseen. Pidämme tärkeänä päivittäistä lapsen kuulumisten vaihtoa puolin ja toisin.

 

 

Vapaa toiminta

Kannustamme lapsia suunnittelemaan toimintaansa ja ottamaan omatoimisesti esille tarvitsemiaan leluja ja välineitä. Ohjaamme valitsemaan erilaisia vaihtoehtoja ja rikastutamme toimintojen sisältöä. Huolehdimme myös runsaasta leikkiajasta.

Ohjattu toiminta

Teemme jokaiselle toimintakaudelle toimintasuunnitelman. Toteutuksessa huomioimme lasten eri-ikäisyyden,kehityksen eri vaiheet, sekä lapsilta ja vanhemmilta nousevat ideat. Työskentelemme projektiluontoisesti teemojen ympärillä. Toteutus tapahtuu viikko-ohjelman mukaisesti. 

 

 

Ulkoilu

Ulkoilemme päivittäin säällä kuin säällä, antaen lapselle elämyksiä myös ihanista sadepäivistä. Kiireettömyydellä ja kannustuksella autamme lasta omatoimisuuteen pukemisessa ja riisumisessa.  Pihan leikkivälineistön uusimme syksyllä 2015 paremmin tarpeita vastaavaksi.

Ruokailu

Valmistamme ruoan omassa keittiössä, kaupungin kiertävän ruokalistan mukaan. Oma keittiö tuo ihanaa ruoan- ja pullantuoksua arkeemme. Kannustamme lapsia maistamaan erilaisia makuja. Ruokarauhan antaminen muille ja hyvät pöytätavat ovat tärkeitä tavoitteitamme.

 

 

Lepo

Pidämme tärkeänä päiväunta/lepoa, koska ryhmässä oleminen ja melutaso rasittavat lasta. Lapsi tarvitsee mahdollisuuden hiljaisuuteen ja rentoutumiseen, sekä aikaa omille ajatuksille ja mielikuvitukselle.

 

 

Siisteys

Sanotaan, että puhtaus on puoliruokaa, joten aloitamme päivän aina käsien pesulla. Opetamme lasta puhtauteen, kannustamme omatoimisuuteen, sekä omien jälkien siivoamiseen. Kiinnitämme huomiota päiväkodin tilojen siisteyteen ja viihtyvyyteen.