Arvot

 

Turvallisuus

Tuttu päivärytmi, pysyvät työntekijät, riittävät rajat ja rakkaus luovat turvallisuutta. Lasten kanssa yhteisesti sovituilla säännöillä luomme turvallisen toimintaympäristön.

 

 

Kiireettömyys

Kiireettömällä läsnäololla luomme raamit hyvälle varhaiskasvatuspäivälle. Pysähdymme kuuntelemaan lasta ja pohdimme asioita yhdessä.

 

 

Toisen kunnioittaminen

Ohjaamme lapsia hyviin tapoihin ja toisten tasa-arvoiseen kohteluun. Luomme ilmapiirin, jossa jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja jossa ristiriitoja opetellaan selvittämään rakentavasti.

 

 

Leikki

Annamme lasten leikille paljon aikaa ja tilaa, tarjoten leikkiin sitä rikastuttavia ideoita ja välineitä. Havainnoinnin kautta nostamme leikistä käsittelyyn lapsia mietityttäviä ajankohtaisia asioita.

 

 

Kestävä kehitys

Huomioimme toiminnassa kulttuurin ja perinteet. Annamme lapsille mahdollisuuden luoda tunnesiteen luontoon. Kierrätämme huonekaluja, leluja, jätteitä ja kunnostamme vanhaa.

 

 

Avoimuus

Perustamme perheiden kanssa tehtävän kasvatusyhteistyön avoimelle vuorovaikutukselle ja luottamukselle. Vanhemmat osallistuvat toimintaan tuomalla esiin toiveitaan varhaiskasvatuksen sisältöjen suhteen.